Publikacija

PUBLIKACIJA_2019_2020

vsebuje vse pomembne podatke o šoli, organizacijo dela šole v skladu z letnim delovnim načrtom ter dolžnosti in pravice učencev. Hišni red, vzgojni načrt ter druge  dokumente si lahko ogledate v rubriki Šolski dokumenti.