Ostali dosežki

Ostali dosežki v šolskem letu 2020/2021

8. 10. 2020
Občinski kviz: “ALI POZNAŠ SVOJO OBČINO?” 
1. mesto:
Leja Planko – 9. a
Danaja Krajnc, Karin Kristan, Nina Polenek Štorman, Sara Pungeršek, Nina Steiner, Ana Užmah – 9. b

20. 10. 2020
Nagradni natečaj Vseslovenski dan habitata 2020:
“ARHITEKTURA ZA VSAKOGAR
Ožji izbor in posebno priznanje za učence in mentorice:
1. razred (mentorici Nadja Ivanuša in Anita Mastnak)
Obrazložitev:
S črtno risbo so otroci 1. razreda prikazali svoj kraj in stavbe, ki jih obkrožajo.

Črtno risbo so nadgradili z barvicami in tako ustvarili zanimivo likovno kompozicijo.
Zaradi usklajenosti barvne sheme deluje cel plakat kot celovito domišljeno likovno delo.
2. razred (mentorica Polonca Jamnikar)
Obrazložitev:
Kot pri natečajnem predlogu iz 1. razreda OŠ Slivnice pri Celju vidimo povezavo med obema natečajnima
predlogoma,
kar posebej pozdravljamo v smislu medpredmetnega in medrazrednega povezovanja.
Drugošolci so spretno črtno risbo prenesli na papir in z domiselno barvno paleto dopolnili svoja dela,
pri tem pa niso pozabili na kompozicijo, perspektivo in barvno uravnoteženost.