Dragi učenci, spoštovani starši,

zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19 je ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdala sklep, da se bo od 9. 11. 2020 dalje vzgojno-izobraževalno delo v šolah za vse učence izvajalo na daljavo. 

Hkrati vas še obveščamo, bo po potrebi poskrbljeno za brezplačni topli obrok za socialno ogrožene otroke. Brezplačni topli obrok pripada učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Za prijavo na ta brezplačni obrok pokličite telefonsko številko 05 969 6050 ali napišite na elektronski naslov tajnistvo@slivnica.si  do  petka, 6. 11. 2020 do 14. ure.

Marjeta Košak, ravnateljica

Dostopnost