Delo šolskega sklada vodi upravni odbor.

Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo predstavniki staršev: Monika Narat, Boris Dolničar, Mateja Pušnik in Lidija Lapornik

Predstavniki šole: Maja Tifengraber, Renata Kolar Krajnc, Dragica Kladnik

Predsednica Šolskega sklada je Monika Narat

Šolski sklad je ustanovljen z namenom pridobivanje sredstev s prispevki staršev, z donacijami podjetij in podjetnikov ter najrazličnejšimi akcijami, v katerih sodelujejo učenci in učitelji šole. Sredstva Šolskega sklada so namenjena pomoči socialno šibkim učencem, raziskovalni dejavnosti na šoli, pomoči nadarjenim učencem na posameznih področjih in nadstandardnemu programu šole (šole v naravi, izleti, tabori, udeležba na tekmovanjih, fakultativni pouk jezikov), da bi bil le-ta dostopen čim večjemu številu šolarjev. Pravila, ki urejajo delovanje Šolskega sklada najdete v rubriki  Šolska zakonodaja in vloge za pomoč pa  na tej povezavi  Obrazci.

Za pomoč se lahko obrnete tudi na svetovalno delavko Judito Leskovšek Andrić (tel. 05  969 6060).

Upravni odbor Šolskega sklada je z dopisom 17. 11. 2021 seznanil starše o pomenu Šolskega sklada in jih povabil k akciji zbiranja sredstev z nakupom koledarja. Več  v dopisu.