Šolska skupnost in šolski parlament

Tema parlamenta 2019/2020 je Moja poklicna prihodnost

Vsak razred je izbral po dva predstavnika za šolsko skupnost, eden od obeh predstavnikov pa je hkrati predstavnik šolskega parlamenta.

RAZREDNI PREDSTAVNIKI v šolskem letu 2019/2020
razred  šolska skupnost    šolski parlament
2.r   NIKA DRAME   –   JAKA ŠENTJURC
3.r   MELANIJA ZIDANSKI   –    MANCA KUPEC ARZENŠEK
4.r   TAJA DROBNE   –   NIKA TIA ANTLEJ
5.r   NINA JAGODIČ   –    LARA BAJC
6.a   ZOJA PLANKO   –   ANA BOBNAR
6.b   KAJA PLANK   –   SARA MASTNAK
7.r   LANA ZUPANC   –   JAKA VOGA
8.a   TIM POTOČNIK   –   TAJ VOGA
8.b   ANA UŽMAH   –   DANAJA KRAJNC
9.a   IVA ČEDE   –   JERNEJA GAJŠEK
9.b   ALJA NOVAK   –   SARA KOPRIVC

Mentorica: Judita Leskovšek Andrič

Dostopnost