EDUROAM

Povezava do E-pošte

AAi sprememba gesla


Kolesarski izpit

Preden klikneš zgornjo povezavo, preberi navodila, kako se prijaviš.


Status učenca:
Postopek za pridobitev statusa urejujejo pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, ki se nahajajo v rubriki Šolski dokumenti.  Pravilnik se nahaja v rubriki Šolska zakonodaja, starši zaprosijo za prilagajanje šolskih obveznosti s  predlogom za dodelite statusa, ki je ga najdejo v rubriki Obrazci.


Pravila šolskega reda obsegajo: dolžnosti in odgovornosti učencev, zagotavljanje varnosti, pravila obnašanja in ravnanja v šolskih in drugih prostorih, vzgojne ukrepe za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti in sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Pravila smo oblikovali v sodelovanju s strokovnimi delavci šole, učenci in starši.


e-pošta     odslej uporabljamo ime.priimek@slivnica.si

Naša šola na YouTubu

ne-odvisen.si – prisluhni pesmi


Katalog šolske knjižnice


Varni na spletu

Spletno oko – prijava e-zlorab

Tom telefon za otroke v stiski