Nacionalno preverjanje znanja

Kaj je NPZ?

Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu 6. in 9. razreda osnovne šole in je obvezno za vse učence. Temeljni cilj NPZ je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja ob istem času in pod enakimi pogoji za vse učence v državi. NPZ se opravlja v mesecu maju v tekočem šolskem letu.

Dosežek učenca pri NPZ ne vpliva na zaključno oceno, ki jo ima učenec pri pouku določenega predmeta, niti na uspešen zaključek osnovne šole.

Več o NPZ lahko preberete v publikaciji Nacionalno preverjanje znanje. Informacije za učence in starše, ki jo najdete na spletni strani  RIC-a oz. na povezavi tukaj.

Izvedba NPZ

V 6. razredu se NPZ izvaja iz: 

slovenščine, 4. maj 2021,

matematike, 6. maj 20201 in

tujega jezika (angleščine), 10. maj 2021.

V 9. razredu se NPZ izvaja iz:

slovenščine, 4. maj 2021,

matematike, 6. maj 2021 in

tretjega predmeta (letos zgodovina), 10. maj 2021.

Rezultati NPZ 

6. razred

7. junij 2021: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki pri NPZ.

7. – 9. junij 2021: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

15. junij 2021: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.

24. junij 2021:Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

9. razred

1. junij 2021: Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki pri NPZ.

1. – 3. junij 2021: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v  9. razredu.

9. junij 2021: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.

15. junij 2021: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 9. razreda.

 

Dostopnost