Ostali dosežki

Ostali dosežki v šolskem letu 2020/2021

8. 10. 2020
Občinski kviz: “ALI POZNAŠ SVOJO OBČINO?” 
1. mesto:
Leja Planko – 9. a
Danaja Krajnc, Karin Kristan, Nina Polenek Štorman, Sara Pungeršek, Nina Steiner, Ana Užmah – 9. b

20. 10. 2020
Nagradni natečaj Vseslovenski dan habitata 2020:
“ARHITEKTURA ZA VSAKOGAR
Ožji izbor in posebno priznanje za učence in mentorice:
1. razred (mentorici Nadja Ivanuša in Anita Mastnak)
Obrazložitev:
S črtno risbo so otroci 1. razreda prikazali svoj kraj in stavbe, ki jih obkrožajo.

Črtno risbo so nadgradili z barvicami in tako ustvarili zanimivo likovno kompozicijo.
Zaradi usklajenosti barvne sheme deluje cel plakat kot celovito domišljeno likovno delo.
2. razred (mentorica Polonca Jamnikar)
Obrazložitev:
Kot pri natečajnem predlogu iz 1. razreda OŠ Slivnice pri Celju vidimo povezavo med obema natečajnima
predlogoma,
kar posebej pozdravljamo v smislu medpredmetnega in medrazrednega povezovanja.
Drugošolci so spretno črtno risbo prenesli na papir in z domiselno barvno paleto dopolnili svoja dela,
pri tem pa niso pozabili na kompozicijo, perspektivo in barvno uravnoteženost.

10. 3. 2021
Fotografski natečaj “BIODIVERZITETA – umetnost življenja 2020”
Priznanje za najboljšo fotografijo v kategoriji in razstava na gradu Podsreda
– kategorija A – krajina: “krivica” – Tinkara Bevc, 2. r. PŠ Prevorje
– kategorija E – kozjansko jabolko: “bobovec” – Nika Bevc, 2. r. PŠ Prevorje 

30. 4. 2021
Natečaj KND Naša zemlja “Moja domovina – pridelam in jem domače”
Priznanje:
Žana Skale Mastnak, Lukas Krajnc, Tadej Lipovšek, Aljaž Zakošek, Maja Sterkuš – 6. b

5. 5. 2021
Natečaj ELA – Mali Pranger
Sodelovali so:
Alisa Platovšek, Zala Jelen – 6. a
Maja Sterkuš – 6. b je prejela priznanje in je bila povabljena na prireditev.
Kiara Turnšek, Sara Belina, Gaja Recko, Marcel Pevec, Klemen Kladnik – 8. r.
Leja Planko, Ana Mastnak – 9. a
Nina Polenek Štorman, Ana Užmah, Fiona Rakovec Pirc, Karin Kristan – 9. b

24. 5. 2021
Mednarodni natečaj Pošte Slovenije
Sodelovala je:
Žana Skale Mastnak – 6. b

31. 5. 2021
OŠ in SŠ fotografski natečaj: MLADOST NI NOROST 2021
(65 avtorjev – 235 fotografij)
Najuspešnejše šole (skupni seštevek ocen vseh avtorjev) in mentorji:
1. mesto OŠ Slivnica pri Celju – mentor Martina Kosaber Gril
Nagrajenka – častna omemba DFK: Eva Polenšek – “Ali bomo letos šli na morje?” – 3. r.
Na razstavi bodo razstavljali:
Sara Gril – 1. r. PŠ Prevorje
Žan Pacek – 2. r. – PŠ Prevorje
Martina Gril, Maj Dimec – 3. r. – PŠ Prevorje
Eva Polenšek – 3. r.
Gašper Žgajner, Žana Melanšek – 4. r. PŠ Prevorje
Maja Arzenšek, Taja Arlič – 5. r. PŠ Prevorje
Brina Gajšek, Nik Koprivc Plahuta, Tian Voga – 5. r.

4. 6. 2021
Mednarodni dan matematike 14. 3. 2021 – natečaj “Matematika za boljši svet“:
Nagrajena učenca
Kiara Turnšek in Klemen Kladnik – 8. r.

8. 6. 2021
Zaključek projekta “ZLATA BRALKA, ZLATI BRALEC”
Knjižna nagrada in priznanje:
Klavdij Lesjak, Ana Mastnak, Leja Planko, Anej Ojsteršek, Zoja Ojsteršek, Eva Robič – 9. a
Danaja Krajnc, Karin Kristan, Luka Mansutti, Miha Mansutti, Nina Polenek Štorman, Nina Steiner, Sara Pungeršek, Alen Salobir – 9. b

15. 6. 2021
POHVALA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Nuša Sinkar, Klavdij Lesjak, Leja Planko, Ana Mastnak, Zoja Ojsteršek – 9. a
Danaja Krajnc, Neža Bobnar, Nina Steiner, Ana Užmah – 9. b
Tadej Perc – 9. b –  prejme pohvalo za vestno sodelovanje pri folklornem krožku z redno udeležbo na nastopih kot godec.

15. 6. 2021
Vpis v ZLATO KNJIGO in knjižna nagrada:
Klavdij Lesjak, Ana Mastnak, Leja Planko – 9. a
Danaja Krajnc, Karin Kristan, Ana Užmah – 9. b

23. 6. 2021
SPREJEM PRI ŽUPANU:
Klavdij Lesjak, Ana Mastnak, Leja Planko, Zoja Ojsteršek – 9. a
Danaja Krajnc, Karin Kristan, Ana Užmah – 9. b

24. 6. 2021
POHVALA OB KONCU ŠOLSKEGA LETA
Timon Jelen, Kiara Kolar, Manca Kupec Arzenšek – 4. r.
Tinkara Mastnak – 5. r.
Taja Arlič – 5. r. PŠ Prevorje
Nik Gajšek – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Alisa Platovšek, Zala Jelen, Gašper Čakš, Eva Meglič, Žan Pertinač, Lucija Bratec – 6. a
Žana Skale Mastnak, Lukas Krajnc, Nika Kladnik – 6. b
Ana Bobnar, Miha Mastnak – 7. a
Kristina Tržan, Lucija Verk, Maša Maček, Ema Skale – 7. b
Larisa Mastnak, Sara Belina, Eva Užmah – 8. r.

 

 

Dostopnost