VLOGA za napovedano odsotnost učenca

Vloga subvencioniranje šole v naravi

Vloga za dodelitev statusa

Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov 2021-2022

Prošnja za denarno pomoč

Prijava učenca na prehrano 2019/2020

Preklic prijave na prehrano