– Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi OŠ Slivnica pri Celju
– Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti
Pravila šolske prehrane
– Pravila šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju
– Vzgojni načrt
– Hišni red OŠ Slivnica pri Celju
Hišni red športno igrišče
– Pravila šolskega sklada
– Načrt šolskih poti OŠ Slivnica pri Celju
Varstvo osebnih podatkov na OŠ Slivnica pri Celju