Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi OS Slivnica pri Celju

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravila šolske prehrane

Pravila šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju

Vzgojni načrt

Hišni red OŠ Slivnica pri Celju

Hišni red športno igrišče

Pravila šolskega sklada

NAČRT ŠOLSKIH POTI OŠ SLIVNICA PRI CELJU _2019

Varstvo osebnih podatkov na OŠ Slivnica pri Celju