– Pravilnik o prodaji blaga in storitev na trgu

– Pravila šolskega sklada

– Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi OŠ Slivnica pri Celju

– Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti

– Pravila šolske prehrane

– Pravila šolskega reda OŠ Slivnica pri Celju

– Vzgojni načrt

– Hišni red OŠ Slivnica pri Celju

– Hišni red športno igrišče

– Načrt šolskih poti OŠ Slivnica pri Celju

– Pravilnik o videonadzoru v OŠ Slivnica pri Celju

– Varstvo osebnih podatkov na OŠ Slivnica pri Celju