Bronasta priznanja

Bronasta priznanja v šolskem letu 2020/2021

24. 9. 2020
LOGIKA (šolsko tekmovanje)
Sara Gril – 1. r.  (PŠ Prevorje)
Zoja Leskovšek, Benjamin Jurkovšek, Nik Zorko – 2. r.
Jaka Šentjurc – 3. r.

Julija Petek – 4. r.
Lara Pertinač – 5. r. (PŠ Prevorje)
Matic Pišek – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Lucija Bratec – 6. a
Ana Bobnar – 7. a

Larisa Mastnak, Katarina Debelec – 8. r.
Ana Mastnak – 9. a
Danaja Krajnc, Ana Užmah – 9. b

16. 10. 2020
Tekmovanje v znanju o SLADKORNI BOLEZNI (šolsko tekmovanje)
Katarina Debelec, Larisa Mastnak, Benjamin Planko, Eva Užmah – 8. r.
Leja Planko – 9. a

10. 3. 2021
VESELA ŠOLA (šolsko tekmovanje)
Maja Arzenšek – 5. r. (PŠ Prevorje)
Leja Loknar – 5. r. (PŠ Loka pri Žusmu)
Žan Pertinač – 6. a

22. 3. 2021
ZGODOVINA (šolsko tekmovanje)
Eva Užmah, Larisa Mastnak – 8. r.
Leja Planko, Klavdij Lesjak, Ana Mastnak – 9. a
Ana Užmah – 9. b

29. 3. 2021
ANGLEŠČINA za 9. razred (šolsko tekmovanje)
Leja Planko, Klavdij Lesjak – 9. a
Ana Užmah, Alen Salobir – 9. b

30. 3. 2021
Tekmovanje v znanju iz astronomije za DOMINIKOVA PRIZNANJA (šolsko tekmovanje)
Sara Belina, Larisa Mastnak, Benjamin Planko, Eva Užmah – 8. r.
Klavdij Lesjak – 9. a
Ana Užmah – 9. b

13. 4. 2021
Tekmovanje iz slovenščine za CANKARJEVO PRIZNANJE(šolsko tekmovanje)
Žan Pertinač – 6. a
Žana Skale Mastnak – 6. b
Eva Užmah – 8. r.

15. 4. 2021
Tekmovanje v znanju fizike za STEFANOVO PRIZNANJE (šolsko tekmovanje)
Alen Salobir – 9. b

22. 4. 2021
Tekmovanje v znanju matematike za VEGOVA PRIZNANJA (šolsko tekmovanje)
Maj Brečko, Mia Kos, Anja Polenšek, Ana Zalokar, Iris Juraja, Eva Bovha, Eva Jelen, Brina Voga, Tai Vojsk – 1. r.
Zoja Leskovšek, Adrian Špoljar, Nik Zorko – 2. r.
Jan Reberšak, Eva Polenšek – 3. r.
Julija Petek, Jan Tržan – 4. r.
Viktor Buianov – 5. r.
Leja Loknar – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Blaška Vinkler – 5. r. PŠ Prevorje
Žan Pertinač – 6. a
Žana Skale Mastnak – 6. b
Gal Tržan – 7. b
Larisa Mastnak – 8. r.
Leja Planko – 9. a
Ana Užmah, Karin Kristan – 9. b

7. 5. 2021
LOGIČNA POŠAST (šolsko tekmovanje)
Anja Polenšek, Ema Jurjovec – 1. r.
Nik Zorko – 2. r.
Nika Bevc – 2. r. PŠ Prevorje
Eva Kolar – 3. r.
Aljaž Pacek, Martina Gril – 3. r. PŠ Prevorje
Neža Tičer – 3. r. PŠ Loka pri Žusmu
Klemen Trobec, David Zalokar, Žan Šmid, Matic Mastnak – 4. r.
Tinkara Mastnak, Alen Ocvirk – 5. r.
Blažka Vinkler – 5. r. PŠ Prevorje
Leja Loknar, Matic Pišek – 5. r. PŠ Loka pri Žusmu
Alisa Platovšek – 6. a
Lukas Krajnc – 6. b
Zoja Planko, Nik Krajšek – 7. a
Gaja Recko – 8. r.
Ana Mastnak – 9. a
Karin Kristan – 9. b

20. 5. 2021
LIKOVNI SVET OTROK 2020
Sara Mastnak – 7. b
Zoja Ojsteršek – 9. a
Karin Kristan, Tadeja Rebernik, Ana Užmah – 9. b

 

Dostopnost