Spoštovani starši

Kot vsako leto, tudi letos Občinska zveza prijateljev mladine Šentjur, organizira letovanje za šolske otroke in mladostnike do 15. leta starosti. Šolarji bodo letovali v domovih ZPM Ljubljana Moste Polje, to je v ZAMBRATIJI in KRANJSKI GORI. Ker so naše kapacitete zelo omejene, bodo imeli prednost pri letovanju otroci z  zdravstvenimi potrdili. Pri razporejanju otrok v skupine, bomo upoštevali datum prijave otroka.

TERMINI V KATERIH BODO LETOVALI NAŠI ŠOLARJI:

ZAMBRATIJA

  1. izmena: 12. 7. do 22. 7. 2023 – 7- 15 let – 330 € (35 otrok)
  2. izmena: 1. 8. do 11. 8. 2023 – 7- 15 let – 330 € (35 otrok)
  3. izmena: 11. 8. do 21. 8. 2023 – 7– 15 let – 330 € (35 otrok)

Cene veljajo za vse otroke, ki imajo stalno prebivališče v občini Šentjur in Dobje, ker obe  občini pokrijeta 50€ po otroku in prevoz v Kranjsko Goro. Ekonomska cena letovanja v Zambratiji znaša 370€ (420€ – 50€ prispevek občine). Letovanje  otrok z zdravstvenim potrdilom je 120€. Cena za otroke  iz drugih  občin  znaša 420€. 

KRANJSKA GORA  

  1. izmena: 6. do  3.7. 2023 – RAZGIBANE POČITNICE  (20 otrok) brezplačno    
  2. izmena: 7. do 29.7.2023 –  angleške počitnice 10 otrok: cena letovanja znaša 260 €.

Vse prijavnice dobite pri svetovalni delavki in na internetni strani matične šole. Prijavi obvezno priložite odločbo o otroškem dodatku, saj se ekonomska cena letovanja lahko še zniža glede na socialni status otroka in zdravstveno stanje. Zdravstveno letovanje je namenjeno vsem otrokom, ki pogosteje obolevajo in je subvencionirano s strani ZZZ Slovenije. Pogoj je zdravstveni predlog, ki ga lahko pridobite pri otrokovem osebnem zdravniku. Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok, ki je bil pogosteje bolan in ima to zabeleženo v medicinski dokumentaciji ali je bil hospitaliziran. Osebni zdravnik na podlagi zdravstvene dokumentacije izda zdravniško potrdilo in s tem lahko uveljavite  subvencijo do zdravstvenega letovanja. Zdravniško potrdilo priložite prijavnici in tako  uveljavite znižano plačilo. Vsi ostali otroci brez zdravstvenega predloga plačajo polno ceno, upoštevamo lahko le socialni status za znižanje plačila glede na dohodke družine, kar je razvidno iz odločbe o otroškem dodatku, ki jo priložite prijavnici. Prijavnina znaša 10€ in jo plačate skupaj s prijavo.

Znesek, ki ga boste prejeli z obvestilom, boste lahko poravnali v dveh obrokih v mesecu juniju in v mesecu juliju 2023. Letovanje mora biti plačano do odhoda otroka na letovanje. V  primeru finančnih težav, pokličite 041 808 793, da se dogovorimo o odlogu plačila.

Prijavnice za ZAMBRATIJO IN KRANJSKO GORO vrnite do 19.5. 2023 vaši svetovalni delavki. Ker bo potrebno vse otroke razvrščati v seznam preko socialne komisije, vas vljudno prosimo, da svojega otroka prijavite čimprej. Če bo zaradi prevelikega števila prijav potrebno otroke premeščati v druge skupine, vas vljudno prosimo za razumevanje. Prednost bodo imeli otroci, ki so bili lani odklonjeni.   

Vse opise programov si lahko ogledate na internetni strani ZPM MOSTE POLJE.

Želimo, da bi se  čim več otrok  udeležilo našega letovanja, saj bodo tako preživeli del počitnic v sproščenem ustvarjalnem vzdušju.

Albina Karmuzel, predsednica OZPM Šentjur

PRIJAVNICA 2023 – LETOVANJE