Objavljamo sezname učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2023/2024.

Urejeni so po šolah:

 

Gradiva lahko kupite v knjigarnah, nekatera tudi v drugih trgovinah.

Objavljamo povezave do elektronskih naročilnic nekaterih ponudnikov. Pri naročanju bodite pozorni, da izberete pravo šolo, saj se seznami med šolami razlikujejo. Ponekod boste morali vpisati tudi ime šole Osnovna šola Slivnica pri Celju, da boste lahko izbirali med seznami vseh treh šol. Obseg ponudbe pri ponudnikih je različen, nekatere naročilnice vsebujejo delovne zvezke in zvezke, nekatere samo delovne zvezke, nekatere pa poleg delovnih zvezkov in zvezkov vsebujejo še širši nabor šolskih potrebščin (na takšnih seznamih morate odstraniti izdelke, ki jih vaš otrok ne potrebuje), ponekod lahko izdelke, ki jih želite naročiti, sami dodate.