V šolskem letu 2017/2018  aktivno sodelujemo v projektu Slovenska mreža zdravih šol. Vodilna rdeča nit letošnjega šolskega leta je Zdravje skozi umetnost. S to temo bomo povezovali usmeritve promocije zdravja, soustvarjali zdravju prijazno okolje in spodbujali posameznike, da skrbijo za svoje telesno in duševno zdravje. Naša šola bo izvajala dejavnosti v okviru izboljšanja telesnega zdravja. Pri tem bomo zasledovali smernice telesnih dejavnosti, ki jih ponuja Nacionalni  inštitut za javno zdravje in enkrat tedensko izvajali rekreativni odmor. Z njim želimo izboljšati gibalne navade učencev, povečati koncentracijo in motivacijo za opravljanje nalog pri pouku, spodbuditi sodelovanje ter skrb za svoje telesno in duševno zdravje.

REKREATIVNI ODMOR

Rekreativni odmor traja od 945 do 955 v prisotnosti učiteljev, ki poučujejo 3. šolsko uro.

Razpored:

  • ponedeljek – 4. in 5. razred;
  • torek – 6. in 7. razred;
  • četrtek – 1., 2. in 3. razred;
  • petek – 8. in 9. razred.

V projektu bomo sodelovali vsi zaposleni, učenci in njihovi starši. Koordinacijo dejavnosti na šoli vodi in usmerja šolski tim. Vodja tima je Anita Mastnak. Člani pa so: Majda Pinter Zelič, Jasmina Bratec, Nataša Čede, Renata Mastnak, Judita Leskovšek Andrič, Mateja Kramer, Klavdija Cehner, Polona Jamnikar, predstavnica staršev Tatjana Škornik Tovornik in predstavniki učencev: Žiga Tovornik, Urh Urleb in Maruša Vovk.

Dostopnost