Sezname smo razdelili glede na to, kateri razred bo obiskoval otrok v šolskem letu 2018/2019.

PŠ Prevorje

PŠ Loka pri Žusmu

OŠ Slivnica pri Celju 1. do 5. razred

OŠ Slivnica pri Celju: 6. do 9. razred