Seznami so urejeni po šolah, na matični šoli je seznam razdeljen na razredno in predmetno stopnjo.

Posebno opozorilo velja za starše šestošolcev. Da ne bi imeli težav pri nabavi delovnega zvezka za angleščino, smo se z DZS dogovorili, da jih bo za vse učence naročila šola. Učenci jih bodo prejeli v šoli prvi šolski dan oz. takoj, ko jih bomo prejeli. Stroške DZ  bodo obračunani na septembrski položnici.

1_RAZREDNA (1)

2_LOKA (1)

3_PREVORJE (2)

4_PREDMETNA (1)